We are a small serious breeder of Kerry Blue Terrier. 
We live in Malmö, with about 300,000 inhabitants,
which is located in the southern part of Sweden.
-

Vi är en liten seriös uppfödare av Kerry Blue Terrier.
Vi bor i Malmö, med cirka 300.000 invånare,
som ligger i den södra delen av Sverige.

-

Our two Dogs,
Clanciarrai Moody Blue "Carlos" male, born in
Craigavon Nord Irland 2012.10.02,
and Rollik
´s Billie Jean "Quito" female, born in Kvedby Lövhyddan Nyköping Sweden 2013.08.14,
are living in the apartment as a part of the family. 
Because of that we can´t have puppies for sale that often.
-

Våra två hundar,
Clanciarrai Moody Blue "Carlos" hane, född i Craigavon Nord Irland
2012.10.02,
och Rollik s Billie Jean "Quito" tik, född i Kvedby Lövhyddan Nyköping Sverige
2013.08.14
bor i lägenheten som en del av familjen.
På grund av detta kan vi inte ha valpar till salu så ofta.

-

This is our hobby,
and includes showing them around in Sweden
and abroad.
-

Detta är vår hobby,
och inkluderar att visa dem runt i Sverige och utomlands.

-

2014 has Carlos become Swedish and Danish Champion,
the third (3) best Kerry in Sweden, and
fourth (4) best Kerry in Denmark.
-

2014 har Carlos blivit Svensk och Dansk Champion och tredje (3) bästa Kerry i Sverige,
samt fjärde (4) bästa Kerry i Danmark.

-


Quito has become DTK junior Champion and best junior Kerry in Dk 2014.
-
Quito har blivit DTK junior Champion och bästa junior Kerry i Dk 2014.

-

Both Dogs have the Highest Status on Hips and Elbows!
-

Båda Hundarna har Högsta Status på Höfter och Armbågar!

-

Carlos is available for mating, with Suitable Bitch!
-

Carlos är tillgänglig för parning, med Lämplig Tik!IMG_4498

Carlos inspects new combi cage from England 2014.

IMG_4496